Read more about the article CMS- छत्रपती मराठा सम्राज्य (सातारा) टीम ने अंधारी आश्रम शाळा मध्ये वह्या, पुस्तकाचे व शालेय साहित्य चे वाटप केले
cmsmaratha patan book distribution

CMS- छत्रपती मराठा सम्राज्य (सातारा) टीम ने अंधारी आश्रम शाळा मध्ये वह्या, पुस्तकाचे व शालेय साहित्य चे वाटप केले

CMS- छत्रपती मराठा सम्राज्य सातारा टीम ने पाबळवाडी पाटण शाळा मध्ये वह्या, पुस्तकाचे व शालेय साहित्य चे वाटप केले पाबळवाडी ग्रामपंचायत शाळा पाटण सातारातारीख - २६- जानेवारी २०२१ #cms #cmsmaratha…

Continue ReadingCMS- छत्रपती मराठा सम्राज्य (सातारा) टीम ने अंधारी आश्रम शाळा मध्ये वह्या, पुस्तकाचे व शालेय साहित्य चे वाटप केले